Rozpoczęcie prac na terenie Ełckiej Kolei Wąskotorowej.

Data: 23 Września 2020
Rozpoczęcie prac na terenie Ełckiej Kolei Wąskotorowej.

W ramach realizacji projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku – etap I” rozstrzygnięto postępowanie przetargowe  i podpisano umowę z wykonawcą prac budowlanych.

 

Wykonawcą jest Łukasz Staniszewski przedsiębiorca działający pod firmą PHU MASTER w Ełku.

Koszt zadania to 3 101 110,96 zł brutto. Termin wykonania prac przewidziano na październik 2017 roku.

Zakres zadania:

- adaptacja zabytkowego budynku stacji dla potrzeb działalności Muzeum Historycznego w Ełku,

- prace porządkowe polegające na usunięciu obiektów w złym stanie technicznym,

- zagospodarowanie terenów zielonych wokół zabytkowego budynku stacji,

Zainstalowanie elementów małej architektury,

- oświetlenie,

- wykonanie ciągów pieszych.

W ramach projektu ogłoszone jeszcze będą jeszcze trzy postępowania przetargowe na renowację zabytkowego taboru – parowozu, węglarki i wagonu pocztowego.

 

Projekt „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku – etap I” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020.

 

Całkowita wartość projektu to 5 265 786,98 zł.

Wartość dofinansowania wynosi 4 412 729,49 zł.