Miasto Ełk pozyskało 3,4 mln zł na odnowę terenów nad rzeką Ełk

Data: 20 Września 2020
Miasto Ełk pozyskało 3,4 mln zł na odnowę terenów nad rzeką Ełk

Samorząd ełcki pozyskał 3,4 mln zł na rewitalizację kolejnych terenów w przestrzeni miejskiej. Prezydent Ełku 27 czerwca 2017 r. w Olsztynie podpisał stosowną umowę na dofinansowanie projektu. Odnowione zostaną tereny nad rzeką Ełk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego.W czwartek (27 czerwca) w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie odbyło się spotkanie, podczas którego Prezydent Miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem, dzięki której miasto pozyskało 3,4 mln zł na realizację projektu „Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Ełk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV)”

Pozyskane środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 8.1. Rewitalizacja obszarów miejskich.

W ramach obecnego projektu zostanie zrealizowany:

Etap III

Obejmuje przebudowę infrastruktury publicznej w rejonie ujścia rzeki Ełk o powierzchni ok. 0,76 ha. W ramach inwestycji, zostaną wykonane następujące prace:

- wykonanie ciągu pieszo-rowerowy łączącego się z ul. Wojska Polskiego,

- wykonanie ścieżki do biegania,

- budowa tarasu z widokiem na rzekę Ełk + ławki,

- montaż świetlenia (z oprawami typu LED),

- rozbudowa systemu monitoringu,

- montaż elementów małej architektury (ławki oraz stoły piknikowe, kosze na śmieci, kosze na psie nieczystości)

- nasadzenia – ok. 40 nowych krzewów, drzew, krzewów, bylin, roślin cebulowych oraz wykonanie trawników .

Etap IV

Obejmuje budowę kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Ełk o powierzchni ok. 135 m2,

wraz z pracami dodatkowymi:

- odmulenie dna rzeki oraz umocnienie brzegu rzeki na odcinku III-go etapu

- kładka pieszo-rowerowa nad rzeką Ełk połączy ścieżkę pieszo-rowerową wykonaną w etapach I i III,

- montaż oświetlenia typu LED,

Etapy I i II zostały zrealizowane w latach 2013-2014 ze środków RPO Warmia i Mazury 2007-2013. Dwa pierwsze etapy polegały na rewitalizacji zdegradowanej przestrzeni publicznej pod utworzenie Parku Kopernika i Parku Sportowego, w pobliżu Centrum Edukacji Ekologicznej przy plaży miejskiej. 

Całkowita wartość projektu to 4 350 784,99 zł, w tym:

- 3,4 mln zł – (85%) dofinansowanie,

- 950 784, 99 zł – (15 %) wkład własny.

Projekt będzie realizowany od 1 sierpnia 2017 r. do 30 września 2018 r.