Uczestnicy projektu „Teraz czas na zmiany” wspólnie zorganizowali festyn integracyjny w ramach “Transgranicznej Szkoły Streetworkingu”.

Data: 22 Września 2020
Uczestnicy projektu „Teraz czas na zmiany” wspólnie zorganizowali festyn integracyjny w ramach “Transgranicznej Szkoły Streetworkingu”.

W ostatni weekend, 14-16  lipca, w Alytusie odbyły się kolejne warsztaty w ramach “Transgranicznej Szkoły Streetworkingu” w ramach projektu “Teraz czas na zmiany”.

Założeniem projektu jest przeszczepienie ełckich doświadczeń w pracy metodą streetworkingu na grunt litewskiego miasta.

Tym razem Streetworkerzy z Ełku podzielili się swoim doświadczeniem z Partnerami z Litwy, pomagając w organizacji festynu integracyjnego dla dzieci i młodzieży z Alytusa.

W ramach “Transgranicznej Szkoły Streetworkingu” uczestnicy szkoły nabywają umiejętności praktycznej pracy w środowisku otwartym zgodnie z założeniami projektu i metody pracy ulicznej.

Dzielenie się dobrą praktyką na pograniczu polsko-litewskim przyczynia się do wzrostu aktywności społeczności lokalnej, aktywizacji osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, pokazanie oraz nauczenie młodych ludzi życia i funkcjonowania w innej formie niż to co przekazuje im ulica .

W ramach projektu „Teraz czas na zmiany” zaplanowano jeszcze szereg działań aktywizujących m.in. obóz przetrwania, spływ kajakowy dla dzieci i młodzieży (ok. 60 uczestników) oraz specjalistyczny kurs pierwszej pomocy medycznej (40 uczestników). Działaniem podsumowującym projekt będzie organizacja konferencji, na której zostaną zaprezentowane mini projekty przygotowane przez uczestników projektu pod opieką streetworkerów.

Ponieważ streetworking nie jest pracą łatwą, działania pedagogów i animatorów wspierać będą tzw. superwizje, które pozwolą zwiększyć efektywność prowadzonych działań. Superwizje odbyły się w czerwcu i lipcu w Ełku.

Projekt „Teraz czas na zmiany” jest wdrażany w ramach Celu 9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją (poprzez promowanie równości płci, równych szans oraz integrację społeczności ponad granicami). Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.