Streetworkerzy i młodzi podejmują wspólne inicjatywy

Data: 18 Września 2020
Streetworkerzy i młodzi podejmują wspólne inicjatywy

Od czerwca br. 8 streetworkerów rozpoczęło pracę w środowisku otwartym, na czterech ełckich podwórkach, ukierunkowaną na reintegrację społeczną i zagospodarowanie czasu wolnego młodych ełczan głównie z ulic przy ul. Wojska Polskiego 14, 16, 18, Gdańskiej 30-38 i ul. Gizewiusza 1, Gizewiusza 4-8 oraz przy ul. Wojska Polskiego 7-9.

 

W pierwszej fazie zadaniem zespołu streetworkerów było dotarcie do grupy kilkunastu młodych osób,
z całym pakietem narzędzi i działań animacyjnych, które pozwoliły na wzajemne poznanie się.

Streetworkerzy pokazują młodym ludziom jak można spędzać wolny czas, jak radzić sobie
z problemami, jak uniknąć znalezienia się na społecznym marginesie, to ludzie, dla których praca streetworkera jest również powołaniem.

 

Do końca grudnia streetworkerzy będą uczestniczyć w codziennym życiu najmłodszych uczestników projektu, organizując różnego rodzaju wydarzenia, inicjatywy integrujące dzieci i młodzież z 4 ełckich podwórek.

 

Jednym z takich działań podjętych przez cały zespół streetworkerów była organizacja wspólnego działania dla uczestników: mini mundialu na ulicy Gdańskiej. Miło było patrzeć ile radości przynoszą takie wydarzenia, nie tylko dla dzieciaków, ale też kibicujących rodziców

 

A dzięki uprzejmości Muzeum Historycznego w Ełku, udało się zorganizować na zakończenie wakacji 31 sierpnia przejażdżkę Ełcką Koleją Wąskotorową, w której wzięło ponad 80 osób objętych projektem.

 

Zapotrzebowanie na tego typu działalność jest ogromne, a rezultaty streetworkingu bywają imponujące.

Projekt „Teraz czas na zmiany” jest wdrażany w ramach Celu 9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją (poprzez promowanie równości płci, równych szans oraz integrację społeczności ponad granicami). Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu po stronie Ełku: 2 205 317, 98 zł

  • Kwota dofinansowania: 1 874 520, 27 zł
  • Wkład własny: 330 797, 71 zł

Okres realizacji projektu: styczeń 2017 r. - marzec 2018 r.