Data: 20 Września 2020
Rajd rowerowy po okolicach Kowna

W dniach 19-21 września odbył się rajd rowerowy po okolicach Kowna, realizowany w ramach projektu „Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Ełku i Kowna”, który współfinansowany jest ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020


W styczniu tego roku rozpoczęła się realizacja projektu partnerskiego miast Ełku i Kowna, którego głównym działaniem jest zagospodarowanie terenu brzegu Jeziora Ełckiego (na cyplu os. Jeziorna) pod plażę miejską oraz budowa amfiteatru w Kownie.  

 

W czerwcu odbył się rajd po okolicach Ełku, w obu rajdach uczestniczyło łącznie 60 reprezentantów Ełku i Kowna. Podstawowe obiekty na trasie Kowna to Aleja Wolności, ulica Wileńska, stare miasto, Santaka Park, Zamek w Kownie, Žalgiris Arena, Klasztor w Pożajściu.

 

Organizacja rajdów ma na celu przybliżenie przedstawicielom obu miast przygranicznych ich zasobów naturalnych oraz kulturalnych, a także nawiązanie współpracy pomiędzy osobami związanymi z turystyką oraz promowanie wspólnej oferty turystycznej.