Kolejne projekty z dofinansowaniem w ramach ZIT bis Ełk

Autor: Andrzej Lemieszonek | Data: 20 Września 2020
Kolejne projekty z dofinansowaniem w ramach ZIT bis Ełk

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzje o przyznaniu unijnego dofinansowania dla 3 projektów, które będą realizowane na terenie Ełku. Wsparcie otrzymają Stowarzyszenie Adelfi, Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów oraz Powiat Ełcki.

 

Dwa projekty są inwestycjami rewitalizacyjnymi, dofinansowanymi z Działania 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku – ZIT bis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020:

·         Rewitalizacja obiektów Kościoła Baptystycznego w Ełku wraz z otoczeniem (wnioskodawca: Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Ełku)

Koszt całkowity projektu: 2 577 181,88 zł

Współfinansowanie UE: 2 190 604,60 zł

·         Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Piłsudskiego 5 na cele społeczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku (wnioskodawca: Powiat Ełcki)

Koszt całkowity projektu: 1 061 352,77 zł

Współfinansowanie UE: 902 149,85 zł.

 

Trzeci z projektów pn. „Otwórz się na zmianę z AlterCIS” zakłada podniesienie aktywności społeczno-zawodowej 55 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-64 lata z terenu Miasta Ełk i Gminy Ełk. Wartość projektu to nieco ponad 1 mln zł, a wsparcie ze środków unijnych wyniesie ok. 950 tys. zł.

Przedsięwzięcia będą współfinansowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – specjalnej puli środków z programu regionalnego, przeznaczonej dla Miasta Ełk i Gminy Ełk. Koordynacją wdrażania ZIT zajmuje się Urząd Miasta Ełku.