Dzieci z podwórka przy ul. Gdańskiej 30-38 i Gizewiusza 1 pracują nad miniprojektem „Moc dobrych słów”.

Autor: Emilia Pachucka | Data: 20 Września 2020
Dzieci z podwórka przy ul. Gdańskiej 30-38 i Gizewiusza 1 pracują nad miniprojektem „Moc dobrych słów”.

Miniprojekt jest kampanią społeczną o tytule „Moc dobrych słów”. W ramach pracy streetworkerów Moniki Wojsław i Anny Dębek powstaje Mini - projekt, który ma celu wspieranie pozytywnych relacji międzyludzkich. Uczestnicy projektu organizują eventy i sondy dotyczące dobrych słów, których używają mieszkańcy Ełku. Propagowane są dobre komunikaty o zabarwieniu gotowości do pomocy i udzielenia wsparcia drugiemu człowiekowi. Zwraca się uwagę na wychowanie bez przemocy werbalnej, w miłości i pełnej akceptacji dla dziecięcych trosk.

W ramach działań skierowanych do społeczności lokalnej  zorganizowano warsztaty graffiti, podczas których powstały ciekawe ilustracje obrazujące dobre komunikaty w naszym codziennym życiu.

Ponadto uczestnicy projektu „Teraz czas na zmiany” odbyli warsztaty filmowe i niebawem nakręcą spot społeczny skierowany do całego społeczeństwa ukazujący „moc dobrych słów”. Uczestnicy są zarówno twórcami jak i odbiorcami kampanii. Uczestniczą we wszystkich etapach nagrywania filmu, począwszy od pomysłu na scenariusz poprzez grę aktorską, reżyserowanie, operowanie kamerą i mikrofonem.

Warsztaty poprowadzili działacze Fundacji Klamra http://klamra.org/

Efekty pracy już niebawem.

Projekt „Teraz czas na zmiany” jest wdrażany w ramach Celu 9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją (poprzez promowanie równości płci, równych szans oraz integrację społeczności ponad granicami).

Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.