Bardzo ciekawy mural powstaje przy ul. Wojska-Polskiego 7-9 (od strony jeziora) w ramach projektu „Teraz czas na zmiany”.

Autor: Emilia Pachucka | Data: 22 Września 2020
Bardzo ciekawy mural powstaje przy ul. Wojska-Polskiego 7-9 (od strony jeziora) w ramach projektu „Teraz czas na zmiany”.

11-12 listopada podopieczni streetworkerów mogli spróbować swoich sił w tworzeniu artystycznego muralu przy ulicy Wojska-Polskiego 7-9, w ramach projektu "Teraz czas na zmiany" współfinansowanego z Programu Interreg V-A Litwa – Polska.

Autorem muralu jest ełcki artysta Piotr “Puzon” Topczyłko (http://puzonart.com.pl/mural/).

Pierwszym impulsem, który spowodował, że przyszedł nam do głowy mural, były rozmowy
 z mieszkańcami o stanie ich podwórka. Stwierdziliśmy, że mural byłby idealnym projektem do zrealizowania z lokalną społecznością, przy współudziale dzieci i młodzieży – mówi Ewa Dąbrowska, streetworker w projekcie „Teraz czas na zmiany”.

Inspiracją do Miniprojektu była również kampania społeczna „Opowiedz Nam Swoją Historię”, która ma na celu ukazanie potencjału wspólnych doświadczeń międzypokoleniowych. Realizacja Miniprojektu angażuje emocjonalne wszystkich uczestników projektu oraz ma charakter edukacyjny (zaznajomienie się ze sztuką street artu, z metodami wykonywania murali, legalnymi sposobami pozyskiwania przestrzeni do malowania).

Mural będzie silnie oddziaływał na przestrzeń publiczną. Założeniem głównym muralu jest zachęcić potencjalnego odbiorcę do pozytywnych przemyśleń na temat zmieniającej się rzeczywistości.

Efekty pracy już niebawem.

Projekt „Teraz czas na zmiany” jest wdrażany w ramach Celu 9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją (poprzez promowanie równości płci, równych szans oraz integrację społeczności ponad granicami).

Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.