Miasto pozyskało środki na rozwój transportu miejskiego

Data: 22 Września 2020
Miasto pozyskało środki na rozwój transportu miejskiego

\Wkrótce na terenie miasta będzie realizowany projekt „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Ełk”, w ramach którego miasto pozyskało ponad 12,8 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020.  Zakres działań obejmuje m.in.: zakup 6 autobusów hybrydowych, wykonanie systemu sygnalizacji wzbudzanej, wykonanie systemu zwiększającego bezpieczeństwo, a także przeprowadzenie wśród mieszkańców kampanii promującej transport zbiorowy.

Głównym założeniem projektu jest poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Miasta Ełku, a także zwiększenie liczby mieszkańców, którzy zrezygnują z poruszania się samochodem na rzecz transportu publicznego.

Działania przewidziane w ramach projektu:

I. Zakup 6 autobusów hybrydowych typu maxi posiadających m.in.:

·       liczbę miejsc: min. 85 (+ wózek inwalidzki), siedzących: min. 25

·       układ napędowy: zespół składający się z silnika spalinowego wysokoprężnego i silnika elektrycznego

·       niezależne ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej

·       klimatyzację cało pojazdową

·       elektroniczne tablice kierunkowe

·       Auto komputer.

II. Wykonanie automatycznego systemu sygnalizacji wzbudzanej na następujących skrzyżowaniach:

·         ul. Wojska Polskiego z ulicą Parkową

·         ul. Wojska Polskiego z ulicą Nadjeziorną

·         ul. Wojska Polskiego z ulicą Kościuszki

Ponadto system będzie współdziałał z autobusami MZK wyposażonych w moduł pokładowy

III. Wykonanie systemu informacji i zarządzania ruchem wspierający uprzywilejowanie transportu zbiorowego w ruchu publicznym

Główne założenia:

·         minimalizacja czasu oczekiwania autobusów na przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną

·         poprawa punktualności autobusów MZK

·         zakup i montaż na przystankach autobusowych 24 tablic typu LCD

·         wdrożenie System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) - wyświetlających informacje dla pasażerów dotyczących rozkładu jazdy, opóźnień, przyśpieszeń, zmiany rozkładu, odwołania kursu i innych informacji.

Tablice zostaną zainstalowane na 19 najbardziej ruchliwych przystankach, wśród nich 15 przystanków będzie przebudowywanych w ramach projektu, który otrzymał dofinansowanie w ramach projektu dot. przebudowy linii komunikacyjnych 3 i 5

(przystanki nr: 1-11, 13, 15, 17, 18):

IV. System zwiększający bezpieczeństwo przystankowe:

·       system zamontowany zostanie na 5 przystankach (Tuwima, Jana Pawła II – światła, Jana Pawła II – skwer Foksa, 11-go Listopada – rondo, Dobrzańskiego (kierunek centrum)

·       złożony będzie z kamery wizyjnej oraz z przycisku SOS (alarmowej komunikacji ze strażą miejską)

V. Działania informacyjne promujące transport zbiorowy:

·       broszury informacyjne

·       kieszonkowe rozkłady jazdy MZK

·       spoty radiowo-telewizyjne emitowane w lokalnych mediach

·       artykuły promujące transport zbiorowy w lokalnej prasie

Całkowita wartość projektu to 17 598 117,53 zł, w tym:

·         pozyskane środki to 12 839 987,67 zł

·         wkład własny: 4 758 129,86 zł

Projekt będzie realizowany od 1 marca 2018 r. do końca listopada 2020 r.

Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020.
Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna. Działanie 4.4. Zrównoważony transport miejski. Poddziałanie 4.4.4. Infrastruktura transportu publicznego (niskoemisyjny transport miejski)