2 mln pozyskanych środków na rozwój e-usług w Urzędzie Miasta Ełku

Data: 22 Września 2020
2 mln pozyskanych środków na rozwój e-usług w Urzędzie Miasta Ełku

Miasto Ełk pozyskało 2 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację projektu „Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w usługach publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Ełku”. Projekt będzie wdrażany od stycznia do grudnia 2018 r.

Samorząd Ełku stawia na nowe technologie i systematyczny rozwój e-usług dla mieszkańców. W związku z tym w 2018 r. w Urzędzie Miasta Ełku będzie realizowany projekt „Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w usługach publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Ełku” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt zakłada następujące e-usługi:

1.    Zajęcie pasa drogowego

2.    Dodatek mieszkaniowy

3.    Zezwolenie na umieszczenie reklamy

4.    Elektroniczne OPI

5.    Dodatek energetyczny

6.    Wniosek o lokalizację przyłącza kanalizacyjnego

7.    Zezwolenie na punkt handlowy

8.    Dotacja na modernizację ogrzewania

9.    Zintegrowany system informacji publicznej Ełku

10.  Gis

11.  Uzgodnienie lokalizacji zjazdu lub przebudowa zjazdu

12.  Elektroniczne Centrum Obsługi interesanta

13.  Zgłoszenie awarii w pasie drogowym

Do wdrożenia planowanych usług konieczna jest modernizacja i doposażenie posiadanej infrastruktury o:

·       zakup systemu bezpieczeństwa sieciowego

·       zakup platformy serwerowej

·       wykonanie modernizacji serwerowni: modernizacja zasilania awaryjnego oraz zakup sprzętu komputerowego

Całkowita wartość projektu to 2 440 812 zł, w tym:

·         pozyskane środki - 2 074 690,20 zł

·         wkład własny - 366 121,80 zł

Projekt będzie realizowany od stycznia do grudnia 2018 r.

Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 3. Cyfrowy region. Działanie: 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych