ROZPOCZĘCIE PROJEKTU „OTWARTE OKNO NA ŚWIAT DLA DZIECI Z EŁKU I ALYTUSA”

Data: 23 Września 2020
ROZPOCZĘCIE PROJEKTU „OTWARTE OKNO NA ŚWIAT DLA DZIECI Z EŁKU I ALYTUSA”

1 marca br. rozpoczęła się realizacja projektu „Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa”

Liderem projektu jest Miasto Ełk natomiast partnerem jest Centrum Usług Socjalnych w Alytusie. Całkowita wartość projektu to 208 055,61 zł.

Uczestnicy grupy docelowej projektu będą nabywać umiejętności poprzez naukę języka angielskiego, rękodzieła, udział w szkoleniach, wizytach studyjnych, dzieci wezmą udział w obozie letnim, podczas którego rozwiną kompetencje kluczowe i społeczne.  Nauka języków obcych i rękodzieła otworzy nowe możliwości dla uczestników projektu i ich otoczenia. Dzięki nauce, tworzeniu, podróżowaniu, poznawaniu nowych przyjaciół i spędzaniu wolnego czasu w innym, lepszym otoczeniu, otworzą się nowe możliwości dla dzieci z obu transgranicznych miast - będą one kreatywne, odpowiedzialne, cenione za naukę, integrację.

Projekt będzie realizowany przez 12 miesięcy (od marca 2018 r. do lutego 2019 r.)

W ramach projektu przewidziano następujące działania:

  • wyposażenie dwóch pracowni języka angielskiego w SP nr 2 w Ełku;
  • organizacja treningu (szkoleń) dla nauczycieli i pracowników socjalnych z miast partnerskich: 20 uczestników z Polski, 20 uczestników z Litwy;
  • zajęcia językowe w SP nr 2 w Ełku: 60 uczniów oraz 3 nauczycieli – łącznie 100 godz.;
  • obóz dla dzieci polskich i litewskich „Zielona szkoła” poza Ełkiem: 60 uczestników – 30 uczniów SP nr 2 w Ełku i 3 opiekunów oraz 30 dzieci i 3 opiekunów z Litwy;
  • wizyta studyjna dla dzieci litewskich w SP nr 2 w Ełku;
  • udział dzieci z Ełku w festiwalu na Litwie;
  • wizyta studyjna młodych ełczan na Litwie;

Łączna wartość projektu po stronie Miasta Ełku to 120 898,26 zł, w tym:

  •  dofinansowanie z EU (85 %): 102 763,52 zł
  •  wkład własny Miasta Ełku (15 %): 18 134,76 zł