II etap przebudowy Ełckiej Kolei Wąskotorowej

Data: 18 Września 2020
II etap przebudowy Ełckiej Kolei Wąskotorowej

Zakończono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą na prace budowlane na terenie Ełckiej Kolei Wąskotorowej.

Inwestycja będzie polegała na m.in. utworzeniu Parku Odkrywców Kolei. Miejsca, które stanie się sercem aktywizacji społecznej i edukacyjnej mieszkańców miasta oraz nową atrakcją turystyczną.

Na terenie parku zostaną zainstalowane urządzenia, które pozwolą w prosty sposób pokazać zasady fizyki, które wykorzystywane są w pracy kolei wąskotorowej m. in:

·         karuzela z przekładniami, górka rozrządu, tłok pneumatyczny, magnetyczne piłki

·         wielokrążek, elektromotywa, silnik parowy, wyścig drezyn

·         huśtawka przegubowa ze sprężyną na łożysku, magnetyczne obręcze.

Dodatkowe prace:

·         uporządkowanie i zagospodarowanie 1 ha północno-wschodniej części terenu EKW pod edukacyjny Park Odkrywców Kolei

·         wykonanie ciągów pieszych i parkingów

·         przebudowa drogi wewnętrznej obszaru rewitalizowanego

·         przebudowa wschodniego ogrodzenia działki

·         wykonanie terenów zielonych z nowymi nasadzeniami zieleni parkowej

·         zainstalowanie oświetlenia oraz koszy na śmieci i ławeczek.

Wykonawcą inwestycji jest firma PHU MASTER Łukasz Staniszewski z Ełku.

Projekt "Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełu - etap II - Park Odkrywców Kolei" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 4 141 763,53 zł
Wysokość dofinansowania: 3 397 590,03 zł w tym:
- współfinansowanie UE w kwocie: 3 057 831,03 zł
- współfinansowanie krajowe z budżetu państwa w kwocie 339 759,00 zł
Wkład własny miasta Ełku: 744 173,50 zł

Przewidywany termin zakończenia prac to 10 sierpnia 2018 r.