II etap zagospodarowania brzegu jeziora na cyplu na osiedlu Jeziorna

Data: 18 Września 2020
II etap zagospodarowania brzegu jeziora na cyplu na osiedlu Jeziorna

Miasto Ełk rozstrzygnęło przetarg na zagospodarowanie terenu cypla na osiedlu Jeziorna w Ełku – budowa Plaży Miejskiej – II  etap i podpisana została umowa z wykonawcą. Łączny koszt zaplanowanej inwestycji to ponad 4,9  mln zł.

Zakres robót obejmuje m.in.:

·       budowę budynku zaplecza sanitarno-szatniowego

·       budowa deszczochronu w formie zadaszonej altany parkowej

·       budowa pomostu stałego na jeziorze oraz plażą piaszczystą

·       budowa slipu

·       wykonanie pomostu pływającego

·       budowa placów oraz ciągów pieszych wraz z aneksami wypoczynkowymi i schodami terenowymi

·       budowa parkingu dla samochodów osobowych

·       budowa parkingów dla rowerów

·       budowa dojazdu oraz miejsc postojowych karawaningu

·       wykonanie elementów małej architektury (ławki, stojaki na rowery, tablice informacyjne, poidełko) oraz zagospodarowanie terenu zielenią

·       wykonanie oświetlenia parkowego terenu

Przewidywany termin zakończenia II etapu prac to połowa czerwca 2018 r.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu: „Zagospodarowanie brzegu Jeziora Ełckiego na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji w Ełku – etap II”, na który Gmina Miasto Ełk pozyskała 3 330 525,54 zł dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.