Kolejne spotkanie robocze w sprawie wspólnego projektu z Programu Interreg V-A Litwa – Polska.

Autor: Emilia Pachucka | Data: 19 Września 2020
Kolejne spotkanie robocze w sprawie wspólnego projektu z Programu Interreg V-A Litwa – Polska.

17 maja br. w Ełku odbyło się drugie spotkanie robocze poświęcone przygotowaniu wspólnego projektu transgranicznego z Programu Interreg V-A Litwa – Polska.


W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Centrum Doskonalenia Zawodowego w Alytus oraz jednostek działających w obszarze pomocy społecznej z Alytusa, a także przedstawiciele Wydziału Polityki Społecznej i Wydziału Strategii i Rozwoju w Ełku.

W trakcie spotkania szczegółowo umówiono zakres projektu, który zostanie złożony w obecnym konkursie Programu Interreg V-A Litwa – Polska w ramach Priorytetu 2. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.

Nabór wniosków, potrwa do 28 czerwca br.

Nadrzędny cel Programu stanowi wspieranie inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego, który sprzyja włączeniu społecznemu na obszarze przygranicznym poprzez współpracę transgraniczną.

Program ma przyczyniać się do wzrostu regionalnego i poprawy jakości życia w ramach wzmocnionej współpracy transgranicznej między społeczeństwem a instytucjami na obszarze objętym wsparciem.