Festiwal kultur w Kownie z udziałem miasta Ełk

Autor: Magdalena Klimowicz | Data: 22 Września 2020
Festiwal kultur w Kownie z udziałem miasta Ełk

W dniach 18-20 maja podczas Dni Hanzeatyckich w Kownie odbyła się prezentacja turystyczno – kulturalna Ełku  

Każdego roku w drugiej połowie maja w Kownie odbywają się Dni Hanzeatyckie, które są dużym świętem Kowna i jednym z największych tego typu wydarzeń na Litwie. Na program święta składają się wydarzenia kulturalne, targi rzemiosł tradycyjnych, prezentacje miast oraz turniej rycerski przy Zamku w Kownie.

W tym roku w ramach realizacji projektu „Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Ełku i Kowna” (Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-202) w Dniach Hanzeatyckich uczestniczyli również przedstawiciele Ełku. Odbył się koncert Chóru Kontrapunkt, występy cymbalistów z Ełku, przygotowane również zostało stanowisko z prezentacją oferty turystycznej i kulturalnej Ełku i okolic, a także Kowna.

W styczniu 2017 roku rozpoczęła się realizacja projektu partnerskiego obu miast, którego głównym działaniem jest zagospodarowanie terenu brzegu Jeziora Ełckiego (na cyplu os. Jeziorna) pod plażę miejską oraz budowa amfiteatru w Kownie. Udział przedstawicieli miasta Ełk w Dniach Hanzeatyckich w Kownie był jednym z działań tego projektu, a część wydarzeń odbywała się właśnie na terenie amfiteatru wybudowanego w ramach wspomnianego projektu.

Całkowita wartość projektu wynosi 970 934,75 euro (ok. 4 078 000 zł), dofinansowanie: 825 294,53 euro (ok. 3 466 237 zł). Całkowita wartość projektu po stronie Ełku: 3 244 032 zł.