Autor: Magdalena Klimowicz | Data: 18 Września 2020
Konkurs kulinarny na nowej plaży

W dniu 20 czerwca b.r. (środa) odbędzie się otwarcie nowej plaży miejskiej na os. Jeziorna, która jest realizowana w ramach projektu „Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Ełku i Kowna”, współfinansowanego ze środków Programu Interreg V-A Litwa – Polska. Otwarcie plaży połączone będzie z festiwalem kultur miast Ełku i Kowna. Tego dnia na plaży odbędą się występy ełckich i kowieńskich grup tanecznych oraz wokalnych, a także konkurs kulinarny pomiędzy przedstawicielami obu miast.  

Konkurs będzie polegał na przyrządzeniu ryby z grilla, mając do dyspozycji świeżą rybę, warzywa oraz przyprawy. Jury oceni potrawy i wyłoni zwycięzcę konkursu. Organizator zapewnia wszystkie niezbędne produkty. Liczba uczestników jest ograniczona, w konkursie mogą wziąć udział 4 drużyny 2-osobowe z Ełku. Uczestnikami mogą być restauracje, inne podmioty kulinarne jak też osoby fizyczne. Chęć udziału w konkursie należy zgłosić poprzez wysłanie poniższego formularza zgłoszeniowego na adres m.klimowicz@um.elk.pl do dnia 30 maja 2018 (środa). Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.