Spotkanie robocze w sprawie wspólnego projektu z Programu Interreg V-A Litwa – Polska.

Autor: Magdalena Klimowicz | Data: 22 Września 2020
Spotkanie robocze w sprawie wspólnego projektu z Programu Interreg V-A Litwa – Polska.

19 maja br. w Kownie odbyło się spotkanie robocze poświęcone przygotowaniu kolejnego wspólnego projektu miast Ełku i Kowna. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele obu miast. Omówiony został zakres projektu, który zostanie złożony w trzecim naborze Programu Interreg V-A Litwa – Polska w ramach Priorytetu 1. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami.  Nabór wniosków potrwa do 28 czerwca br.

 

W chwili obecnej realizowany jest już projekt miast Ełku i Kowna, który otrzymał dofinansowanie właśnie w ramach Priorytetu 1 podczas pierwszego naboru wniosków. Głównym działaniem tego projektu jest zagospodarowanie terenu brzegu Jeziora Ełckiego (na cyplu os. Jeziorna) pod plażę miejską oraz budowa amfiteatru w Kownie.