Spotkanie robocze w sprawie wspólnego projektu z Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Autor: Emilia Pachucka | Data: 19 Września 2020
Spotkanie robocze w sprawie wspólnego projektu z Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

22 maja w Oziersku odbyło się spotkanie robocze poświęcone przygotowaniu kolejnych wspólnych projektów miast Ełku i Ozierska. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele obu miast. Omówiony został zakres projektu, który zostanie złożony w I naborze wniosków w programie Polska-Rosja 2014-2020, który potrwa do 16 lipca br.

Uczestnicy spotkania omawiali możliwości współpracy Ełku i Ozierska w zakresie wspierania inwestycji, które przyczynią się do rozwoju miast partnerskich.

Głównym celem Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 jest wspieranie transgranicznej współpracy w sferze społecznej, środowiskowej, gospodarczej i instytucjonalnej.


http://www.plru.eu/pl/