Powstaną nowe ścieżki rowerowe nad Jeziorem Ełckim

Data: 20 Września 2020
Powstaną nowe ścieżki rowerowe nad Jeziorem Ełckim

Miasto Ełk pozyskało ponad 900 tyś. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. "Rozbudowa ścieżek rowerowych w Ełku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad jeziorem Ełckim od ul. Zamkowej"
Inwestycja jest elementem większego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa kładki pieszo-rowerowej przez jezioro Ełckie zlokalizowanej przy plaży miejskiej na osiedlu Jeziorna wraz z dojściami i dojazdami od strony plaży oraz od strony ulicy Zamkowej wzdłuż nabrzeża jeziora Ełckiego z oświetleniem”.

I ETAP
Rozbudowa ścieżek rowerowych w Ełku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Ełckim od ul. Zamkowej
Przedmiotem projektu jest:
budowa 823 m ścieżki rowerowej dwukierunkowej biegnącej od ul. Zamkowej do granic administracyjnych miasta Ełk, wzdłuż jeziora Ełckiego,
budowa kładki - łącznika rowerowego nad biegnącym przez ścieżkę rowem melioracyjnym,
instalacja 52 punktów oświetlenia z utworzeniem kanału teletechnicznego i studniami.

Całkowita wartość projektu: 1 178 291,42 zł 
Dofinansowanie z EFRR w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego: 908 182,32. zł 

Planowana data rozpoczęcia to październik 2018
Planowana data zakończenia to sierpień 2019

II ETAP
Utworzenie szlaku turystycznego rowerowego dwukierunkowego z dopuszczeniem ruchu pieszych biegnącego wzdłuż Jeziora Ełckiego w miejscowości Chruściele przez tereny Nadleśnictwa Ełk
W ramach inwestycji przewiduje się budowę szlaku turystycznego (ścieżka rowerowa o długości ponad 1,1 km) od granic administracyjnych miasta Ełku do projektowanej kładki przez Jezioro Ełckie
Beneficjentem jest Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ełk

Całkowita wartość inwestycji to ponad 520 tys. zł
Dofinansowanie z EFRR w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego to ponad 440 tys. zł.
Termin realizacji: jesień 2018 – czerwiec 2019 


W etapie III zaprojektowano budowę kładki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego przez Jezioro Ełckie od miejscowości Chruściele do nowej Plaży Miejskiej.