Trwa przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 – I etap

Autor: Małgorzata Glapiak | Data: 23 Września 2020
Trwa przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 – I etap

Projekt „Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku – I etap” otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 4.4.3. Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis.

Zostały zawarte umowy z wykonawcami wyłonionymi na podstawie wygranego przetargu na przebudowę odcinka ulicy Bora Komorowskiego, przystanków autobusowych linii nr 3 i 5 oraz modernizację oświetlenia ulicznego.

Wykonana została część 1 ww projektu, modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Sikorskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do przejazdu kolejowego linii Ełk-Korsze tj.:

- demontaż całej istniejącej linii oświetleniowej napowietrznej wraz ze słupami betonowymi, wspornikami i oprawami,

- budowa nowej kablowej linii oświetleniowej,

- montaż nowych słupów i opraw, dodatkowo zostaną wybudowane zostaną wybudowane słupy z oprawami w celu doświetlenia przejść dla pieszych.

Drugą częścią realizacji tego projektu była modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Przemysłowej i ul. Suwalskiej. Zakres prac obejmował:

- wymianę samych opraw oświetleniowych na całej długości ulicy Przemysłowej z rondem Nalborskiego i części ul. Suwalskiej na oprawy typu LED w ilości 242 sztuk.

Rozpoczęły się prace przy przebudowie ulicy Bora Komorowskiego na odcinku od ulicy Piwnika Ponurego do ulicy Kolonia w Ełku. W ramach inwestycji powstaną:

- nowa nawierzchnia jezdni oraz wlotów ulic bocznych

- zatoki dla samochodów

- nowa pętla autobusowa

- chodniki

- drogi dla rowerzystów

- oświetlenie

Zakres prac obejmuje również budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku od ulicy Grota Roweckiego do ulicy Kolonia zgodnie z dokumentacją projektową budowy.

Inwestycja obejmuje także przebudowę pętli autobusowej przy ulicy Suwalskiej. Jest to ostatnia pętla przy wyjeździe z  Ełku w kierunku Augustowa.

Przebudowana zostanie również zatoka parkingowa przy ulicy Armii Krajowej.

W ramach przebudowy wykonane zostaną prace budowlane na podstawie dokumentacji projektowej, które obejmują:

- wykonanie robót rozbiórkowych oraz ziemnych,

- wykonanie odwodnienia w postaci dwóch wypustów z przykanalikiem

- wykonanie ulepszonego podłoża,

- wykonanie nawierzchni i podbudowy z betonu asfaltowego,

- ustawienie obrzeży betonowych i krawężników kamiennych

- wykonanie oznakowania pionowego

- wykonanie zieleni

Wymienionych zostanie 30 wiat przystankowych z czego 14 będzie wyposażonych w kamery monitoringu oraz przycisk bezpieczeństwa alarmowego SOS. Naciskając przycisk zgłoszenie otrzymują strażnicy miejscy.  

Całkowita wartość projektu: 9 398 127,85 zł

Wartość dofinansowania: 7 903 064,05 zł, w tym:

- współfinansowanie UE, EFRR w kwocie: 6 973 291,91 zł

- współfinansowanie krajowe z budżetu państwa w kwocie: 929 772,24 zł

Wkład własny Miasta Ełku: 1 495 063,80 zł