Autor: Emilia Pachucka | Data: 23 Września 2020
Spotkanie zespołu projektowego

Spotkanie zespołu projektowego

Dnia 30 sierpnia w Alytusie odbyło się 3 spotkanie przedstawicieli Ełku i Alytusa realizujących projekt "Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa” z Programu Interreg V-A Litwa – Polska.  

Podczas spotkania omówiono działania zrealizowane od 1 marca 2018 r oraz przedstawiono plan przyszłych zadań, które mają zostać zorganizowane w ramach projektu.

Projekt będzie realizowany przez 12 miesięcy (od marca 2018 r. do lutego 2019 r.)

Łączna wartość projektu po stronie Miasta Ełku to 120 898,26 zł, w tym:

  • dofinansowanie z EU (85 %): 102 763,52 zł
  • wkład własny Miasta Ełku (15 %): 18 134,76 zł