Trzecie spotkanie zespołu projektowego

Autor: Emilia Pachucka | Data: 18 Września 2020
Trzecie spotkanie zespołu projektowego

Dnia 30 sierpnia w Alytusie odbyło się 3 spotkanie przedstawicieli Ełku i Alytusa realizujących projekt „Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwy i Polski”
z Programu Interreg V-A Litwa – Polska. 

Podczas spotkania omówiono podjęte działania zrealizowane od 1 kwietnia 2018 r oraz przedstawiono plan przyszłych zadań, które mają zostać zorganizowane w ramach projektu: wydanie e-booka, videoclipu, wspólne targi turystyczne w Poznaniu i Wilnie.

Całkowita wartość projektu po stronie Miasta Ełku: 104 226,57 zł, w tym:

- wartość dofinansowania ze środków UE (85 %): 88 592,58 zł

- wkład własny Miasta Ełku (15 %): 15 633,99 zł