Ełcka Kolej Wąskotorowa przeżywa drugą młodość

Autor: Małgorzata Glapiak | Data: 18 Września 2020
Ełcka Kolej Wąskotorowa przeżywa drugą młodość

Zakończył się I etap rewitalizacji i zagospodarowania terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej. W ramach projektu renowacji został poddany zabytkowy budynek stacyjny, w którym swoją siedzibę znajdzie Muzeum Historyczne w Ełku. Obiekty będące w złym stanie technicznym zostały usunięte a tereny zielone znajdujące się wokół zabytkowego budynku stacji zostały zagospodarowane. Wykonano również nowe chodniki i ścieżki. Pojawiło się energooszczędne i nowoczesne oświetlenie oraz elementy małej architektury.

Oczywiście to nie jedyne korzyści wynikające z realizacji projektu. Dzięki niemu w ełckim muzeum pojawi się odnowiony zabytkowy parowóz PX48-1452. Przeszedł on gruntowny remont w specjalistycznym zakładzie na Śląsku. Mimo swojego wieku, będzie w pełni sprawny i dostępny dla zwiedzających. Będzie nie lada atrakcją na skalę polskiego kolejnictwa. Renowacji została poddana węglarka oraz wagon pocztowy z końca XIX wieku, który obecnie zachwyca swoim wyglądem. Obiekty po renowacji będą stanowiły stałą ekspozycję na terenie Ełckiej Kolei Wąskotorowej. Odwiedzający będą mieli możliwość zgłębić historię jednej z ważniejszych atrakcji turystycznych naszego regionu.

Projekt „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku – etap I” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 4 538 300,19 zł

Wartość dofinansowania: 3 712 360,02 zł w tym:

- współfinansowanie UE w kwocie: 3 341 124,02 zł

- współfinansowanie krajowe z budżetu państwa w kwocie: 371 236,00 zł

Wkład własny zapewniony został w budżecie Miasta Ełku w kwocie: 717 663,87 zł