Data: 23 Września 2020
Ełk - Kowno

W ramach projektu „Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Ełku i Kowna” powstały materiały promujące ofertę turystyczną obu miast

 

Zasadniczą częścią projektu realizowanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Programu Interreg V-A Litwa – Polska było zagospodarowanie terenu brzegu Jeziora Ełckiego, natomiast po stronie litewskiej budowa amfiteatru w Kownie.

Jednak oprócz działań inwestycyjnych powstały materiały promujące wspólną ofertę turystyczną obu miast.

 

Oferta weekendowa obu miast ( weekend PL, weekend LT, weekend EN)

Oferta tygodniowa obu miasta ( tydzień PL, tydzień LT, tydzień EN)

Filmy promujące obiekty dziedzictwa kulturalnego i naturalnego obu miast: