Data: 27 Czerwca 2019
Dostaliśmy pieniądze na wymianę

Miasto pozyskało ponad 340 000 zł na wymiany sportowo-kulturalne dzieci i młodzieży z Ełku i Alytusa.


Współpraca z miastem Alytus na Litwie rozwija się. Pierwszym przedsięwzięciem obu miast było złożenie wspólnego projektu o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej budowy amfiteatrów w Ełku i Alytusie. Kolejny etap współpracy dotyczy wymiany i wzajemnej integracji dzieci i młodzieży.

Ełcki projekt “Wymiany sportowo-kulturowe dzieci i młodzieży podstawą do budowania trwałej współpracy transgranicznej pomiędzy miastami Ełk i Alytus” otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 i Funduszu Małych Projektów.

Całkowita wartość projektu wynosi 99 706 euro (ok. 404 806 zł), w tym wspólny wkład własny obu miast to kwota 14 995 euro (ok. 60 879 zł).

Projekt realizowany będzie w tym roku i dotyczy wymian sportowo-kulturowych dzieci i młodzieży szkolnej w wieku 7-16 lat z Ełku i Alytusa.

W ramach projektu odbędzie się 14 wymian dzieci i młodzieży polsko-litewskiej w cyklach 7-dniowych. W wymianie uczestniczyć będzie 7 grup polskich (2 grupy pływackie i 5 grup piłkarskich) oraz 7 grup litewskich (2 grupy pływackie i 5 grup piłkarskich).

Dzieci i młodzież spotkają się również podczas 2 transgranicznych imprez sportowych: turnieju piłkarskiego i zawodów pływackich, a także podczas ostatniej wizyty zaplanowanej w ramach projektu - konferencji podsumowującej.

Projekt przewiduje również zakup sprzętu sportowego: dla grup piłkarskich będą to piłki nożne, natomiast dla grup pływackich: pływaki, deski do pływania, łapki, płetwy, makarony, liny treningowe,

Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na wzajemne poznanie się uczestników, wpłynie na podniesienie świadomości kulturowej na temat sąsiedniego regionu oraz zwiększenie otwartości na sąsiednią kulturę. Dzieci i młodzież nie tylko udoskonalą swoje umiejętności sportowe, ale również poszerzą swoją wiedzę o kulturze, historii i zasobach lokalnych sąsiedniego regionu i kraju.

Uczestnicy wezmą udział w wieczorach kulturalnych, wycieczkach po okolicy, grach i zabawach pogłębiających nowo powstałe kontakty i więzi społeczne.

Wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, umożliwi także nawiązanie kontaktów pomiędzy klubami sportowymi z obu regionów.