Dobiega końca realizacja projektu „Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Ełku i Kowna”

Autor: Magdalena Klimowicz | Data: 22 Września 2020
Dobiega końca realizacja projektu „Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Ełku i Kowna”

Głównym działaniem w projekcie po stronie Ełku było zagospodarowanie terenu brzegu Jeziora Ełckiego i utworzenie nowej plaży miejskiej na tzw. „cyplu” na osiedlu Jeziorna, natomiast po stronie Kowna budowa amfiteatru.

Był to pierwszy etap realizacji inwestycji w Ełku, dofinansowany ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020.

Zakres robót obejmował m.in.: wykonanie plaży piaszczystej i plaży trawiastej, wykonanie boisk do piłki siatkowej plażowej, wykonanie boisk do koszykówki (streetball), budowa pomostu na jeziorze wraz z wieżą widokową i oświetleniem, wykonanie ciągów pieszo-jezdnych, wykonanie parkingów rowerowych, wykonanie elementów małej architektury (natryski kolumnowe, ławki parkowe, wykonanie oświetlenia terenu, wykonanie podestów natryskowych, budowa deszczochronów), nowe nasadzenia drzew i krzewów, wykonanie miejsc postojowych oraz dojazdu do parkingów.

 W ramach projektu realizowane zostały także działania miękkie: rajdy rowerowe po okolicach Ełku i Kowna, festiwal kultur w Ełku i Kownie, wspólne oferty turystyczne w 3 językach, wspólny przewodnik turystyczny w 3 językach, 3 krótkie wspólne spoty i ich emisja, wspólne gadżety.

 

Więcej o projekcie:
Całkowita wartość projektu wynosi 970 934,75 euro (ok. 4 077 925,95 zł), dofinansowanie: 825 294,54 euro (ok. 3 466 237,068 zł).

Całkowita wartość projektu po stronie Ełku: 3 002 212 zł, w tym dofinansowanie z UE - 2 551 880 zł