Nowe ścieżki rowerowe nad rzeką Ełk

Data: 18 Września 2020
Nowe ścieżki rowerowe nad rzeką Ełk

Zakończyłasię kolejna miejska inwestycja turystyczno-rekreacyjna, w ramach projektu„Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Ełk wraz z infrastrukturą towarzyszącąw Ełku”. Powstały m.in. bezpieczny most, ścieżki rowerowe, zagospodarowaniezieleni. Pozyskaneśrodki z Unii Europejskiej to ponad 4,4 mln zł.

W ramachprojektu „Rozbudowa ścieżekrowerowych nad rzeką Ełk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ełku” zrealizowane zostałytrzy zadania:

1. Przebudowa odcinka ścieżki rowerowej w obrębie plaży miejskiej przy ul.Parkowej

Prace polegały m.in. na:

 • modernizacji ścieżek rowerowych – wykonanie nawierzchni asfaltowej
 • stworzenie miejsc do obsługi rowerów (komplety do naprawy rowerów, stoły z ławkami oraz stojaki na rowery)
 • zainstalowanie oświetlenia LED (częściowo wyposażone w detektor ruchu)

2. Przebudowa odcinka ścieżki pieszo - rowerowej w ramach realizacji Vetapu budowy Parku Kopernika (przy ul. Parkowej)

Inwestycją objęty był odcinek od zielonego mostku przy ujściu rzeki Ełk, wzdłużczęści sportowo – rekreacyjnej Parku Kopernika aż do Centrum EdukacjiEkologicznej.

Prace polegałyna:

 • wymianie nawierzchni ścieżki pieszo – rowerowej na asfaltową
 • zamontowaniu ławek parkowych i stojaków na rowery.
 • zamontowano oświetlenie LED (częściowo wyposażone w czuły detektor ruchu)
 • nasadzeniu drzew, krzewów, traw ozdobnych oraz bylin

3. Przebudowa łącznika rowerowego – kładki na rzece Ełk (zielony mostek)

Prace polegały na:

 • usunięciu starej i zamontowaniu nowej kładki na rzece
 • stworzeniu strefy do odpoczynku wyposażone (m.in. w murki parkowe z okładzinami granitowymi, drewniane ławy do siedzenia, donice z zielenią wkomponowane w murki, a także pozostałe elementy małej architektury.
 • zainstalowaniu oświetlenie LED (częściowo wyposażone w detektor ruchu)
 • zagospodarowaniu terenu zielenią.

Całkowita wartość projektu to 8 238 316,38 zł,

Wartość dofinansowania wyniosła 4 453 780,10 zł.

Środki pochodzą zEuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego ProgramuOperacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.