Nowe ścieżki rowerowe nad rzeką Ełk

Data: 24 Marca 2019
Nowe ścieżki rowerowe nad rzeką Ełk

Zakończyła się kolejna miejska inwestycja turystyczno-rekreacyjna, w ramach projektu „Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Ełk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ełku”. Powstały m.in. bezpieczny most, ścieżki rowerowe, zagospodarowanie zieleni. Pozyskane środki z Unii Europejskiej to ponad 4,4 mln zł.

W ramach projektu „Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Ełk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ełku” zrealizowane zostały trzy zadania:

1. Przebudowa odcinka ścieżki rowerowej w obrębie plaży miejskiej przy ul. Parkowej

Prace polegały m.in. na:

 • modernizacji ścieżek rowerowych – wykonanie nawierzchni asfaltowej
 • stworzenie miejsc do obsługi rowerów (komplety do naprawy rowerów, stoły z ławkami oraz stojaki na rowery)
 • zainstalowanie oświetlenia LED (częściowo wyposażone w detektor ruchu)

2. Przebudowa odcinka ścieżki pieszo - rowerowej w ramach realizacji V etapu budowy Parku Kopernika (przy ul. Parkowej)

Inwestycją objęty był odcinek od zielonego mostku przy ujściu rzeki Ełk, wzdłuż części sportowo – rekreacyjnej Parku Kopernika aż do Centrum Edukacji Ekologicznej.

Prace polegały na:

 • wymianie nawierzchni ścieżki pieszo – rowerowej na asfaltową
 • zamontowaniu ławek parkowych i stojaków na rowery.
 • zamontowano oświetlenie LED (częściowo wyposażone w czuły detektor ruchu)
 • nasadzeniu drzew, krzewów, traw ozdobnych oraz bylin

3. Przebudowa łącznika rowerowego – kładki na rzece Ełk (zielony mostek)

Prace polegały na:

 • usunięciu starej i zamontowaniu nowej kładki na rzece
 • stworzeniu strefy do odpoczynku wyposażone (m.in. w murki parkowe z okładzinami granitowymi, drewniane ławy do siedzenia, donice z zielenią wkomponowane w murki, a także pozostałe elementy małej architektury.
 • zainstalowaniu oświetlenie LED (częściowo wyposażone w detektor ruchu)
 • zagospodarowaniu terenu zielenią.

Całkowita wartość projektu to 8 238 316,38 zł,

Wartość dofinansowania wyniosła 4 453 780,10 zł.

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.