Nowoczesne pracownie językowe w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku

Data: 26 Marca 2019
Nowoczesne pracownie językowe w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku

W ramach projektu „Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa” 2 października została podpisana umowa na dostawę sprzętu do dwóch pracowni językowych w SP 2. Sale wyposażone zostaną m.in. w telewizory, słuchawki z mikrofonem i notebooki. Wartość umowy to prawie 30 tys. zł.

Nowoczesne pracownie językowe mają zapewnić nauczycielom odpowiednie warunki do pracy z uczniami, nawet przy grupach około dwudziestoosobowych. Natomiast zestaw słuchawkowy pozwoli skupić się na głosie prowadzącego, dzięki temu uczeń będzie mógł swobodnie ćwiczyć wymowę nie zakłócając nauki innym osobom.

W ramach projektu odbędzie się w październiku wizyta studyjna dla 34 uczestników z Polski i Litwy oraz zostanie zrealizowanych 100 godzin zajęć dydaktycznych z języka angielskiego (do końca projektu).

Projekt "Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa" jest przykładem na to, jak kształtować postawy szacunku i zrozumienia wobec innych osób oraz aktywizować młodzież w życie społeczne i kulturalne.

W ramach projektu zrealizowano już następujące działania:

  • Szkolenia dla nauczycieli i pracowników socjalnych z miast partnerskich: 20 uczestników z Polski, 20 uczestników z Litwy;

  • obóz dla dzieci polskich i litewskich „Zielona szkoła” poza Ełkiem: 60 uczestników – 30 uczniów SP nr 2 w Ełku i 3 opiekunów oraz 30 dzieci i 3 opiekunów z Litwy;

  • udział dzieci z Ełku w festiwalu na Litwie;

  • wizyta studyjna młodych ełczan na Litwie.