Dzieci z zaprzyjaźnionego Alytusa zagościły w ełckich domach.

Autor: Emilia Pachucka | Data: 22 Września 2020
Dzieci z zaprzyjaźnionego Alytusa zagościły w ełckich domach.

W dniach 25-26 października 2018 r. odbyła się wizyta studyjna w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku polskich i litewskich dzieci (15-cioro dzieci, 2 nauczycieli z Ełku, 15-cioro dzieci, 2 nauczycieli z Alytusa) w ramach projektu  "Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa” z Programu Interreg V-A Litwa – Polska.  

15 uczniów z Litwy przebywało u rodzin uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Ełku. Noclegi zostały przygotowane w domach rodzinnych uczniów.  Wizyta umożliwiła gościom poznanie kultury i zwyczajów naszego regionu oraz sama w sobie była wspaniałą formą warsztatów językowych.

W ramach wizyty studyjnej odbyły się zajęcia w pracowniach językowych  wyposażonych w nowoczesny sprzęt, dzięki dofinansowaniu unijnemu w ramach projektu "Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa” z Programu Interreg V-A Litwa – Polska.  

Ponadto szkoła przygotowała dla uczestników szereg ciekawych zajęć m.in. z robotyki, zajęć tanecznych, sportowych – na ściance wspinaczkowej, zajęć z zakresu programowania.

 

Nauka języków obcych i udział w zajęciach otwiera nowe możliwości dla uczestników projektu i ich otoczenia. Dzięki nauce, tworzeniu, podróżowaniu, poznawaniu nowych przyjaciół i spędzaniu wolnego czasu w innym, lepszym otoczeniu, otworzą się nowe możliwości dla dzieci z obu transgranicznych miast. Wspólna zabawa jest najlepszą metodą integracji młodzieży z dwóch partnerskich szkół.

 

Łączna wartość projektu po stronie Miasta Ełku to 120 898,26 zł, w tym:

     - dofinansowanie z EU (85 %): 102 763,52 zł

     - wkład własny Miasta Ełku (15 %): 18 134,76 zł