Miasto Ełk pozyskało dofinansowanie na przebudowę ulicy Piłsudskiego.

Data: 18 Września 2020
Miasto Ełk pozyskało dofinansowanie na przebudowę ulicy Piłsudskiego.

zd

Projekt:Przebudowa ulicy Piłsudskiego wraz z parkingami, chodnikami oraz budową ścieżki rowerowej” otrzymał dofinansowanie w ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013.
Wartość inwestycji to 1 770 090,51 zł, natomiast wysokość dofinansowania to 1 311 444,00 zł. Wkład własny miasta Ełku wynosi 458 646,51 zł.

 

Projekt polega na poprawie funkcjonalności ruchu kołowego, pieszego oraz estetyki przestrzeni publicznych między innymi poprzez:

•           przebudowę wewnętrznej drogi obszaru rewitalizowanego – ul. Piłsudskiego,

•           przebudowę ciągów komunikacji pieszej, przejść dla pieszych, parkingów oraz budowę ścieżki rowerowej.

 

Realizacja projektu: 2015 r.


Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury  na lata 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa 4: Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast,

Działanie 4.2.: Rewitalizacja miast.

loga_RPO