Kolejne spotkanie robocze w sprawie wspólnego projektu z Programu Interreg V-A Litwa – Polska.

Autor: Emilia Pachucka | Data: 18 Września 2020
Kolejne spotkanie robocze w sprawie wspólnego projektu z Programu Interreg V-A Litwa – Polska.

Dnia 20 listopada 2018 r. w Alytusie odbyło się spotkanie zespołu realizującego projekt „Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwy i Polski” z Programu Interreg V-A Litwa – Polska. 

Szczegółowo omówiono udział przedstawicieli miasta Ełku i Alytusa w międzynarodowych targach turystycznych w Wilnie (24-27.01.2019 r., ADVENTUR 2019 r.) oraz w Poznaniu (31.01.-3.02.2019 r., TOUR SALON).

Na stronie Międzynarodowych Targów Poznańskich, miejsca, gdzie odbywają się największe imprezy targowe, międzynarodowe konferencje i koncerty gwiazd można znaleźć aktualne informacje o wystawcach biorących udział w targach:

https://www.toursalon.pl/pl/wystawcy_targow_tour_salon_2019_i_ich_atrakcje/miasto_elk/

 

Podczas spotkania omówiono także działania, które są realizowane w projekcie m.in. wydanie e-booka, videoclipu, które będą rozpowszechniane wśród mieszkańców, turystów za pomocą kampanii promocyjnej zaplanowanej na 2019 r.

 

Całkowita wartość projektu po stronie Miasta Ełku: 104 226,57 zł, w tym:

- wartość dofinansowania ze środków UE (85 %): 88 592,58 zł

- wkład własny Miasta Ełku (15 %): 15 633,99 zł