Film promujący obiekty dziedzictwa kulturalnego i naturalnego Ełku i Alytusa

Autor: Emilia Pachucka | Data: 22 Września 2020
Film promujący obiekty dziedzictwa kulturalnego i naturalnego Ełku i Alytusa

Głównym celem projektu „Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwy i Polski” z Programu INTERREG V-A Litwa – Polska, jest upowszechnianie dziedzictwa kulturowego
i naturalnego Ełku i Alytusa, których historia i kultura są tak bogate, że mogą być prezentowane mieszkańcom, a także turystom odwiedzającym oba miasta.

W ramach projektu Centrum Informacji Turystycznej w Alytusie przygotowało krótki film promujący miasto Ełk i Alytus, który można obejrzeć, na specjalnie utworzonym w ramach projektu profilu na Facebooku:

https://www.facebook.com/Elk.Alytus/

https://www.youtube.com/watch?v=vkktr4klsas or

W ramach projektu zostanie opracowany także e-book (publikacja elektroniczna), który zostanie udostępniony za pośrednictwem strony internetowej www.elk.pl oraz www.alytusinfo.lt . Publikacja będzie promowana na stronach obu miast.

Dzięki realizacji projektu Ełk i Alytus wezmą udział w międzynarodowych targach turystycznych w Poznaniu i Wilnie, które są jednymi z najbardziej popularnych imprez targowych w obu krajach.

https://www.toursalon.pl/pl/wystawcy_targow_tour_salon_2019_i_ich_atrakcje/miasto_elk/

Całkowita wartość projektu po stronie Miasta Ełku: 104 226,57 zł, w tym:

- wartość dofinansowania ze środków UE (85 %): 88 592,58 zł

- wkład własny Miasta Ełku (15 %): 15 633,99 zł