Data: 22 Września 2020
Ełk na targach turystycznych w Wilnie

Miasto Ełk wzięło udział na międzynarodowych targach turystycznych w Wilnie „Adventur 2019”, które odbyły się w dniach 25-27 stycznia 2019 r. w wileńskim centrum wystawienniczym „Litexpo”. Motywem przewodnim ełckiego stoiska była turystyka miejska, wypoczynkowa oraz regionalna kuchnia.

W wileńskim centrum wystawienniczym „Litexpo” 25-27 stycznia odbyły się targi „Adventur 2019”.

Wśród wystawców było m.in. Miasto Ełk wraz z partnerskim miastem Alytus, w ramach realizowanego projektu „Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwy i Polski” z Programu INTERREG V-A Litwa – Polska.

Oba miasta promowały m.in. zabytki, obiekty dziedzictwa naturalnego i kulturowego Ełku i Alytusa. Na tabletach zwiedzający mogli obejrzeć videoclip, który powstał w ramach polsko - litewskiego projektu.

Podczas targów turystycznych w Wilnie na ełckim stoisku znalazły się m.in. filmy, spoty, zdjęcia o naszym mieście, publikacje, foldery oraz materiały promocyjne przygotowane dla odwiedzających. Na stoisku gastronomicznym wyeksponowano różne produkty kulinarne m.in. miód, chleb, smalec oraz ogórki. Nasze stoisko odwiedziło ok 1000 osób.

Całkowita wartość projektu po stronie Miasta Ełku: 104 226,57 zł, w tym:

- wartość dofinansowania ze środków UE (85 %): 88 592,58 zł.

- wkład własny Miasta Ełku (15 %): 15 633,99 zł.

Oficjalna strona wydarzenia:

https://www.litexpo.lt/en/exhibitions/-adventur-2019-en

Targi w Wilnie odbywają się od 2013 roku i z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem.