Zakończenie wspólnego projektu miast Ełku i Alytus

Autor: Emilia Pachucka | Data: 23 Września 2020
Zakończenie wspólnego projektu miast Ełku i Alytus

21 lutego w Alytusie odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwy i Polski” z Programu INTERREG V-A Litwa – Polska. Partnerzy podsumowując projekt jednogłośnie stwierdzili, iż założone w projekcie cele i rezultaty zostały osiągnięte.

Przedstawiciele z Polski i Litwy spotkali się aby podsumować projekt, oraz omówić efekty realizacji projektu u poszczególnych partnerów, a także porozmawiać o planach dotyczących  dalszej współpracy. Projekt miał na celu upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Ełku i Alytusa. Historia i kultura obu miast są na tyle bogate, że mogą być prezentowane mieszkańcom, a także turystom.

Po oficjalnej części rozpoczęły się wykłady tematyczne.

Bardzo ciekawe wykłady na temat: zabytków miasta Ełku oraz turystyki kulturowej przedstawił Pan Dr. Rafał Żytyniec, Dyrektor Muzeum Historycznego w Ełku oraz Pan Jakub Knyżewski, specjalista ds. organizacji wystaw Muzeum Historycznego w Ełku.

W interesujący sposób została przedstawiona oferta krajoznawczo-turystyczna Centrum Edukacji Ekologicznej, o której mówiły Pani Ewelina Sigiel-Salamonowicz oraz Pani Emilia Sigiel-Polakowska.

Strona litewska również zaprezentowała ciekawe wystąpienia dotyczące obieków dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, które przyczyniają się do rozpowszechniania turystyki. Prelegenci zwrócili również uwagę na to, czym dziedzictwo kulturowe może zainteresować podróżnika XXI wieku.

Konferencja była bardzo interesującym i pouczającym spotkaniem dla wszystkich zgromadzonych gości.

Całkowita wartość projektu po stronie Miasta Ełku: 104 226,57 zł, w tym:

wartość dofinansowania ze środków UE (85 %): 88 592,58 zł

wkład własny Miasta Ełku (15 %): 15 633,99 zł