Zakończenie realizacji projektu „Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa” z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.

Autor: Emilia Pachucka | Data: 20 Września 2020
Zakończenie realizacji projektu „Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa” z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.

Głównym działaniem w projekcie po stronie Ełku było wyposażenie dwóch pracowni językowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku im. Danuty Siedzikówny "Inki". Uczestnicy
w trakcie realizacji projektu nabyli nowe umiejętności i kompetencje poprzez naukę języka angielskiego, rękodzieła, udział w szkoleniach oraz wizytach studyjnych.

30 uczniów i 3 nauczycieli uczestniczyło w pięciodniowym obozie „Zielonej szkole”. W trakcie kilkudniowego pobytu w Ośrodku wypoczynkowym „Łabędź” w Rajgrodzie, razem z nowymi przyjaciółmi z Alytusa, aktywnie uczestniczyli w nauce języka angielskiego, poznawali tajniki kodowania z wykorzystaniem Ozobotów, wypoczywali na świeżym powietrzu.

Podczas realizacji projektu dwukrotnie gościliśmy w naszym mieście dzieci, młodzież i ich opiekunów z zaprzyjaźnionego Alytusa (Litwa). Nie tylko dzieci, ale i dorośli brali udział w warsztatach i szkoleniach, dzięki którym podnosili swoje kompetencje językowe. Nasi uczniowie wzięli także udział w dwóch wizytach studyjnych w Centrum Usług Socjalnych
w Alytusie. Była to doskonała okazja do rozwijania zainteresowań i zdolności artystycznych, ale także okazja do poznania litewskich zwyczajów i lokalnej kuchni.

 

Dzięki projektowi szkoła zyskała też dwie nowe pracownie językowe. W każdym tygodniu
63 osoby uczestniczą w dodatkowych lekcjach języka angielskiego. Zajęcia są prowadzone
z wykorzystaniem narzędzi TIK i metod aktywnych.

Głównym celem projektu jest oczywiście doskonalenie umiejętności komunikowania się po angielsku, ale również rozwijania umiejętności społecznych, integracji i kształtowania postawy tolerancji wobec innych kultur. Bardzo ważne jest również, że uczniowie wykorzystując nowoczesne technologie, rozwijają umiejętności informatyczne, niezwykle potrzebne we współczesnym świecie. Uczniowie bardzo chętnie angażują się w przedsięwzięcie, gdyż jest ono ciekawą alternatywą dla stereotypowych zajęć lekcyjnych.

 

Okres realizacji projektu 1 marca 2018 r.- 28 lutego 2019 r.

 

Łączna wartość projektu po stronie Miasta Ełku to 120 898,26 zł, w tym:

     - dofinansowanie z EU (85 %): 102 763,52 zł

     - wkład własny Miasta Ełku (15 %): 18 134,76 zł