Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Ełk i Kowno

Autor: Emilia Pachucka | Data: 19 Września 2020
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Ełk i Kowno

Rozpoczęła się realizacja projektu „Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Ełk i Kowno" współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020.

W ramach projektu w Ełku zagospodarowany zostanie skwer przy ul. Pięknej na osiedlu Bogdanowicza - powstanie tam wieża widokowa z trzema tarasami widokowymi. Górny zagospodarowany będzie na wysokości 15 metrów.

W mieście Kowno z kolei  realizowany będzie kolejny etap rozbudowy amfiteatru przy Zamku w Kownie.

Przeprowadzony zostanie również szereg działań nieinwestycyjnych m.in.

  • szkolenia dla przewodników turystycznych z obu miast,
  • rozwijanie szlaku dziedzictwa Ełku i Kowna (mapy, aplikacja mobilna, przewodnik audio),
  • wizyty studyjne dziennikarzy branży turystycznej w obu miastach, artykuły w mediach o zasięgu ogólnokrajowym w Polsce i na Litwie,
  • festiwale w obu miastach połączone z otwarciem inwestycji.

Okres realizacji projektu od 1 marca 2019 r. do 28 lutego 2021 r.

 

Miasto Ełk:

całkowita wartość projektu: 1 709 743 zł

w tym dofinansowanie: 1 453 281 zł

wkład własny: 256 462 zł


Gmina Miasto Kowno:

całkowita wartość projektu: 1 084 271 zł

w tym dofinansowanie: 921 630 zł

wkład własny: 162 641 zł


Kaunas IN:

całkowita wartość projektu: 183 574 zł

w tym dofinansowanie: 156 038 zł

wkład własny: 27 536 zł