Rozpoczęcie realizacji projektu Smart Parking

Data: 22 Września 2020
Rozpoczęcie realizacji projektu Smart Parking

1 kwietnia w ramach I Krajowego Forum Miejskiego w Krakowie, zostało zainaugurowane przedsięwzięcie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pn. „Human Samrt Cities. Inteligentne Miasta współtworzone przez mieszkańców”. Z ministerialnego wsparcia skorzysta Ełk planując i testując rozwiązania służące zwiększeniu dostępności miejsc parkingowych na terenie miasta.


Krajowe Forum Miejskie było miejscem debaty na temat prowadzenia zintegrowanej polityki miejskiej na szczeblu krajowym oraz międzynarodowym. Zostalo zorganizowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, we współpracy z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich - UN HABITAT. Podczas pierwszego dnia wydarzenia Minister Inwestycji i Rozwoju, Jerzy Kwieciński, uroczyście zainaugurował wdrażanie konkursu Human Smart Cities. Następnie odbyła się konferencja dla dotacjobiorców tego konkursu, wśród których byli przedstawiciele Urzędu Miasta Ełku. Przedmiotem spotkania były różnorodne kwestie istotne z punktu realizacji i rozliczania projektu.


Projekt „Smart Parking – zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Ełku” współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 i budżetu państwa w kwocie 921 915,00 zł. Całkowita wartość projektu to 1 024 350,00 zł. Szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć tutaj.