8 mln zł na termomodernizację ełckich szkół i przedszkoli

Data: 18 Września 2020
8 mln zł na termomodernizację ełckich szkół i przedszkoli

Miasto Ełk pozyskało środki z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko–Mazurskiego na lata 2014–2020 na termomodernizację 4 ełckich przedszkoli oraz 2 szkół  miejskich.

  1. Miejskie Przedszkole „Słoneczna Ósemka” przy ul. Dobrzańskiego 3 w Ełku
  2. Miejskie Przedszkole „Niezapominajka” przy ul. Słowackiego 18 w Ełku
  3. Miejskie Przedszkole „Światełko” przy ul. Toruńskiej 8a w Ełku
  4. Miejskie Przedszkole „Mali Odkrywcy” przy ul. Kajki 8a w Ełku
  5. Szkoła Podstawowa nr 9 przy ul. Piwnika Ponurego 1 w Ełku
  6. Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Grodzieńskiej 1 w Ełku.

 

Zakres prac termomodernizacyjnych wynika z audytów w poszczególnych budynkach i zawiera:

 

Miejskie Przedszkole „Słoneczna Ósemka”:

-        Ocieplenie stropodachu wentylowanego

-        Modernizacja systemu wentylacji polegająca na montażu higrosterowalnych nawiewników podokiennych

-        Ocieplenie stropu nad piwnicą

-        Wymiana starych okien zewnętrznych

-        Wymiana drzwi zewnętrznych - wyjściowych

-        Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia

-        Ocieplenie ścian piwnic przy gruncie

-        Modernizacja systemu c.o. i c.w.u.

 

Miejskie Przedszkole „Niezapominajka”:

-        Ocieplenie stropodachu niewentylowanego

-        Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia

-        Modernizacja systemu wentylacji polegająca na montażu higrosterowalnych nawiewników podokiennych

-        Wymiana drzwi zewnętrznych - wyjściowych

-        Ocieplenie ścian piwnic przy gruncie

-        Modernizacja systemu c.o. i c.w.u.

 

Miejskie Przedszkole „Światełko”:

-        Modernizacja systemu wentylacji polegająca na montażu higrosterowalnych nawiewników podokiennych

-        Wymiana drzwi zewnętrznych - wyjściowych

-        Wymiana starych okien zewnętrznych

-        Ocieplenie ścian piwnic przy gruncie

-        Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia

-        Ocieplenie stropodachu wentylowanego

-        Modernizacja systemu c.o. i c.w.u.

 

Miejskie Przedszkole „Mali Odkrywcy”:

-        Modernizacja systemu wentylacji polegająca na montażu higrosterowalnych nawiewników podokiennych

-        Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia

-        Wymiana drzwi zewnętrznych

-        Modernizacja systemu c.o. i c.w.u.

-        Wymiana okien zewnętrznych

-        Ocieplenie stropodachu wentylowanego

-        Ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną

-        Ocieplenie ścian piwnic przy gruncie

 

Szkoła Podstawowa nr 9:

-        Wymiana okien zewnętrznych

-        Ocieplenie stropodachu wentylowanego segmentu A, B, D

-        Ocieplenie dachu segmentu C i E

-        Modernizacja systemu c.o., c.w.u. i węzła cieplnego

-        Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia oraz stropu nad przejazdem

-        Wymiana drzwi zewnętrznych

-        Ocieplenie ścian piwnic przy gruncie

-        Modernizacja wentylacji kuchni

 

Szkoła Podstawowa nr 3 :

-        Wymiana drzwi zewnętrznych

-        Wymiana okien zewnętrznych

-        Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia

-        Ocieplenie dachu nad salą gimnastyczną i jej zapleczem

-        Ocieplenie stropodachu wentylowanego nad budynkiem głównym szkoły, łącznikiem oraz zapleczem sali

-        Ocieplenie ścian piwnic przy gruncie

-        Modernizacja systemu c.o.

-        Modernizacja wentylacji kuchni

 

 

Całkowita wartość projektu 11 876 135 zł

Wartość pozyskanego dofinansowania z UE: 8 067 278 zł

Wkład własny Miasta Ełku: 3 808 856 zł