Autor: Magdalena Klimowicz | Data: 23 Września 2020
Konferencja podsumowująca projekt

Zakończyła się realizacja projektu „Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Ełku i Kowna” współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020

 

15 maja 2019 r. w Kownie odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu partnerskiego. Uczestniczyli w niej przedstawiciele beneficjentów projektu Gminy Miasta Ełk oraz Administracji Miasta Kowno. Podczas konferencji zostały przedstawione rezultaty zrealizowanych działań. W Ełku został zagospodarowany brzeg Jeziora Ełckiego (na cyplu os. Jeziorna) pod plażę miejską (był to I etap całego przedsięwzięcia na tym terenie), natomiast w Kownie wybudowano amfiteatr przy Zamku.

 

Całkowita wartość projektu wyniosła 970 934,75 euro (ok. 4 078 000 zł), dofinansowanie: 825 294,53 euro (ok. 3 466 237 zł).

Zakres rzeczowy inwestycji w Ełku (I etap):

 • piaszczysta plaża,
 • trawiasta plaża,
 • 3 boiska do piłki siatkowej plażowej,
 • 2 boiska do streetballa,
 • zewnętrzne natryski,
 • pomost z wieżą widokową,
 • ścieżka rowerowa z rondem i parkingiem rowerowym,
 • ciągi piesze okalające cypel,
 • ławki, kosze na śmieci,
 • oświetlenie i monitoring.

Działania miękkie:

 • rajdy rowerowe po okolicach Ełku i Kowna,
 • festiwal kultur w Ełku i Kownie,
 • wspólne oferty turystyczne w 3 językach,
 • wspólny przewodnik turystyczny w 3 językach,
 • 3 krótkie wspólne spoty i ich emisja,
 • wspólne gadżety,
 • zarządzanie.

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2017 r. – 30 września 2019 r.

Był to pierwszy projekt realizowany w partnerstwie z miastem Kowno. 1 marca 2019 rozpoczęła się realizacja kolejnego projektu. Dzięki czemu w Ełku powstanie wieża widokowa w parku na os. Bogdanowicza, natomiast w Kownie będzie rozbudowywany amfiteatr.