Majówka Międzypokoleniowa – otwarcie ECRS „STAJNIA”

Autor: Emilia Pachucka | Data: 23 Września 2020
Majówka Międzypokoleniowa – otwarcie ECRS „STAJNIA”

30 maja br. przy zmodernizowanym budynku Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej odbył
się piknik integracyjny w ramach  Ełckich Dni Rodziny oraz  Europejskiego Tygodnia  Zrównoważonego Rozwoju (ESDW).

 

Miasto Ełk przystąpiło do inicjatywy - Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (ESDW)
 w celu zwiększenie widoczności działań, projektów i wydarzeń promujących zrównoważony rozwój.

 

Miasto Ełk w tym dniu przygotowało wiele atrakcji dla mieszkańców i gości m.in. zwiedzanie pomieszczeń ECRS, zajęcia manualne (wyroby z masy solnej), gry i zabawy dla dzieci i dorosłych, kącik kulinarny, kącik piękności, pomiar cukru, ciśnienia, porady pielęgniarskie (dietetyczne, opieka nad osobą starszą, atrakcje dla dzieci.

 

W ramach projektu „Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27A w Ełku na potrzeby działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej” zmodernizowano budynek, w którym będą świadczone m.in. usługi społeczne, poradnictwo specjalistyczne, działania w ramach aktywnej integracji, działania wspierające dzieci młodzież, osoby starsze i osoby dorosłe. Zajęcia wspierające dla dzieci, młodzieży i dorosłych będą prowadzili również animatorzy, trenerzy i pedagodzy uliczni.

 

Z Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej będą korzystać mieszkańcy Ełku, ełccy animatorzy i  pedagodzy ulicy, którzy będą realizowali zajęcia wspierające dzieci, młodzież i dorosłych.

 

Projekt „Rewitalizacja pokoszarowego obiektu przy ul. Kościuszki 27 A w Ełku na potrzeby działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej (ECRS)” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w ramach Poddziałania 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku – ZIT bis.