Rozpoczęła się przebudowa ulicy Wojska Polskiego

Data: 22 Września 2020
Rozpoczęła się przebudowa ulicy Wojska Polskiego

W ramach realizacji projektu „Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku – etap II” przebudowana zostanie ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Mickiewicza.

 Zakres prac obejmuje:

- przebudowę skrzyżowania z ul. Zamkową i ul. Armii Krajowej (po realizacji będzie to czterowlotowe skrzyżowanie skanalizowane z sygnalizacją świetlną),

- wykonanie nowej nawierzchni dwujezdniowej,

- wykonanie ścieżki rowerowej o długości 370 mb,

- wykonanie chodników,

- budowę dodatkowego przystanku autobusowego na ul. Armii Krajowej,

- przebudowę dwóch istniejących zatok autobusowych wraz z ich przesunięciem (wymiana wiat),

- budowę nowej linii oświetleniowej,

- wykonanie elementów poprawiających bezpieczeństwo,

- wybudowanie 2 przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Zamkową i ul. Armii Krajowej,

- budowa zjazdów, miejsc parkingowych oraz budowa/przebudowa sieci.

 

Zakończenie prac związanych z przebudową ulicy Wojska Polskiego przewidziane jest na 30 września br., natomiast realizacja całego projektu zakończy się 31 grudnia 2019 r.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz  budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 8 938 491,11 zł

Wysokość dofinansowania: 4 559 616,71 zł w tym:

- współfinansowanie UE: 4 016 822,94 zł

- współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 542 793,77 zł