Miasto Ełk realizuje projekt „Wyposażenie ełckich szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne”

Autor: Emilia Pachucka | Data: 23 Września 2020
Miasto Ełk realizuje projekt „Wyposażenie ełckich szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne”

Miasto Ełk pozyskało środki z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko–Mazurskiego na lata 2014–2020 na wyposażenie 5 ełckich szkół  miejskich:

1.     Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku, ul. Koszykowa 1;

2.     Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Szafera, ul. Profesora Władysława Szafera 2;

3.     Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku, ul. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego 11;

4.     Zespół Szkół Sportowych w Ełku, ul. Suwalska 15;

5.     Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku, ul. Jana Kilińskiego 48.

Zakres projektu obejmuje wyposażenie pracowni :

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku, ul. Koszykowa 1 ( 1 pracownia do nauczania początkowego, 1 pracownia chemiczna, 1 pracownia fizyczna);

- Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Szafera, ul. Profesora Władysława Szafera 2 (1 pracownia geograficzna);

- Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku, ul. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego 11 (1 pracownia geograficzna, 1 pracownia biologiczna);

- Zespół Szkół Sportowych w Ełku, ul. Suwalska 15 (1 pracownia chemiczno-fizyczna);

- Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku, ul. Jana Kilińskiego 48 (1 pracownia biologiczna).

Całkowita wartość doposażonych pracowni: 101 353.23 zł

Wartość pozyskanego dofinansowania z UE: 86 150 25,00 zł

Wkład własny Miasta Ełku: 15 202,98 zł