Kolejne spotkanie grupy ds. polityki parkingowej

Data: 22 Września 2020
Kolejne spotkanie grupy ds. polityki parkingowej

3 lipca br. odbyło się kolejne spotkanie Grupy ds. Polityki Parkingowej Miasta Ełku pracującej w ramach projektu „Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych  w Ełku”. Uczestniczyli w nim przedstawiciele m.in. Urzędu Miasta Ełku, Straży Miejskiej, Komendy Powiatowej Policji i organizacji społecznych. Celem spotkania była dyskusja nad kształtem przyszłego dokumentu, który ma być zarówno inwentaryzacją miejsc parkingowych na terenie całego miasta, jak i  badaniem możliwych do zastosowania w Ełku rozwiązań, które pomogłyby zwiększyć rotację pojazdów na parkingach i pomogły zmniejszyć problemy z parkowaniem.

W Ełku prowadzi się liczne działania służące poprawie funkcjonowania komunikacji. Modernizowana jest infrastruktura linii autobusowych, powstaje automatyczny system sygnalizacji wzbudzanej, system informacji i zarządzania ruchem czy też system zwiększający bezpieczeństwo przystankowe, budowane są ścieżki rowerowe. Jednak ciągle zwiększająca się liczba samochodów w mieście sprawia, że brakuje miejsc postojowych, stąd potrzeba stworzenia polityki parkingowej Ełku. Część diagnostyczna tego opracowania będzie obejmować pomiary i badania parkowania w każdej części miasta wraz z inwentaryzacją miejsc do parkowania oraz ich zajętości. Na tym etapie przeprowadzone będą konsultacje społeczne m.in. w postaci spacerów badawczych, które posłużą do zidentyfikowania miejsc, gdzie występują szczególne problemy z parkowaniem. Poszukiwane będą również sposoby na rozwiązanie tych problemów. Projekt dokumentu zostanie poddany  szerokim konsultacjom społecznym.