Spotkanie robocze w sprawie wspólnego projektu z Programu Interreg V-A Litwa – Polska.

Autor: Emilia Pachucka | Data: 19 Września 2020
Spotkanie robocze w sprawie wspólnego projektu z Programu Interreg V-A Litwa – Polska.

23 lipca br. w Ełku odbyło się spotkanie robocze poświęcone przygotowaniu wspólnego projektu miast Ełku, Alytusa i Łoździeje. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele miast. Omówiony został zakres projektu, który zostanie złożony w czwartym naborze Programu Interreg V-A Litwa – Polska w ramach Priorytetu 3 – Promowanie włączenia społecznego.

W ramach pierwszego naboru wniosków miasto Ełk realizowało dwa wspólne projekty z miastem Alytus z priorytetu 3, w ramach których zmodernizowano 4 ełckie podwórka („Teraz czas na zmiany”) oraz wyremontowano Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku (Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych”).

Nabór wniosków w IV naborze potrwa do 30 września br.