Autor: Andrzej Lemieszonek | Data: 22 Września 2020
Wizyta studyjna dotycząca smart city

Sześcioosobowa delegacja przedstawicieli Urzędu Miasta Ełku uczestniczyła w wizycie studyjnej w Stoke on Trent w Anglii. Wizyta została zorganizowana przez Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. wraz z Fundacją British Council w związku z otrzymaniem przez Gminę Miasto Ełk dofinansowanie UE na realizację projektu „Smart Parking – zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Ełku”.

 

Celem głównym wizyty było przygotowanie przedstawicieli Urzędu Miasta Ełku do wyboru i wdrożenia inteligentnych rozwiązań technologicznych i innowacji społecznych służących poprawie zarządzania miastem zgodnie z ideą smart city.

Stoke on Trent to miasto leżące w hrabstwie Staffordshire w regionie West Midlands. Liczy niecałe 250 tys. mieszkańców, ale wraz z przyległymi obszarami ma ok. 469 tys. mieszkańców. Miasto powstało na początku XX wieku. Słynie z produkcji wyrobów ceramicznych. W programie wizyty studyjnej znalazły się m.in. następujące punkty:

Caudwell Children – centrum naukowe przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych, w szczególności zmagających się z autyzmem, uważane za jedną z najszybciej rozwijających się organizacji charytatywnych dla dzieci.

Keele University – zaprezentowane zostały działania związane ze wspieraniem biznesu i innowacyjności. Tzw. Keele Deal jest unikatowym instrumentem partnerstwa stworzonym w celu wygenerowania wzrostu gospodarczego i miejsc pracy wysokiej jakości, wykorzystując do tego zasoby uniwersytetu. Wszystko to zostanie osiągnięte przy jednoczesnej oszczędności około 4000 ton CO2 rocznie co sprawi, że region będzie jednym z liderów przejścia Wielkiej Brytanii na gospodarkę niskoemisyjną.

Horwood Energy Centre – jeden z obiektów w Keele University, w którym realizowane jest przedsięwzięcie SEND (Smart Energy Network Demonstrator). SEND jest największym w Europie demonstratorem rozwiązań służących redukcji zużycia węgla. Umożliwia testowanie i ocenę technologii energetycznych, a campus Keele University jest żywym laboratorium.

Staffordshire University – prezentacja projektu Connected Communities Framework. Jego celem było wzmocnienie więzi pomiędzy uniwersytetem a lokalną społecznością. Zaprezentowane zostały działania, które służą włączaniu mieszkańców okolicznych terenów w życie uczelni np. Big Biology Day (festyn rodzinny), otwarte wykłady, dostęp do infrastruktury itp. Przedstawione zostało również badanie, poprzez które uniwersytet chciał zająć się głównymi problemami społecznymi w społeczności (nierówności, ubóstwo, niskie aspiracje).

Smart Zone - Jest to centrum innowacji i kreatywności znajdujące się w Staffordshire University.  Na ponad 2 piętrach mieszczą się dedykowane przestrzenie warsztatowe, najnowsze technologie cyfrowe oraz wysokiej klasy sprzęt komputerowy (np. narzędzia do cięcia i frezowania laserowego, biuro druku 3D, studia projektowania i testowania wirtualnej rzeczywistości (VR), specjalistyczne skanery 3D).

New Vic Theatre – prezentacja projektu społecznego „Borderline”.  Wykorzystuje on teatr do aktywizacji i integracji społecznej. Działania trwają już od 20 lat. Poprzez użycie różnych form teatralnych podejmuje się walkę z aspołecznymi zachowaniami wśród mieszkańców, buduje samoświadomość i poczucie własnej wartości oraz rozwija pozytywne postawy.

New Vic Theatre – prezentacja projektu „Appetite”. Jest on odpowiedzią na niskie uczestnictwo mieszkańców Stoke on Trent w kulturze i sztuce. Koncepcja opiera się na pracy lokalnych i krajowych artystów z lokalną społecznością w celu zapewnienia szerokiego „menu” projektów artystycznych. Od dużych plenerowych cyrkowych spektakli w parkach po kameralne koncerty ludowe na dworcach autobusowych - od 2013 r. 370 000 osób uczestniczyło w Stoke-on-Trent w wydarzeniach realizowanych w ramach programu.

Spacer badawczy po mieście z przedstawicielami Urban Vision North Staffordshire Team - Jest jednostka architektury i projektowania urbanistycznego działająca od 2013 r. Zaprezentowane zostały projekty architektoniczno-urbanistyczne, będące elementem rewitalizacji miasta, niegdyś bardzo mocno uprzemysłowionego (górnictwo, ceramika). Poruszono również temat narzędzia projektowania inwestycji pn. Design Review. Jest to panel świadczący usługi doradcze z zakresu projektowania w celu poprawy wyglądu i funkcjonalności danej inwestycji. Przegląd projektu zapewnia konstruktywne porady na początkowym etapie projektowania.

District Heat Network – system grzewczy budowany przez miasto, mający na celu używanie różnych źródeł energii do ogrzewania budynków, przy jednoczesnym usunięciu paliw kopalnych. DHN obejmuje cyrkulację gorącej wody w zamkniętej pętli izolowanych podziemnych rur. Budynki są podłączone do DHN za pośrednictwem wymienników ciepła, co oznacza, że ​​nie potrzebują własnych dużych kotłów. Ciepło dla DHN może pochodzić z różnych źródeł, takich jak duże kotły na olej napędowy, przemysł lub studnie geotermalne. Powstało również narzędzie dla mieszkańców o nazwie Community Energy Scheme. Umożliwia ono bezpłatną instalację paneli słonecznych na dachach budynku i systemu magazynowania energii słonecznej. Oferowana jest także instalacja Smart Meter, pomagająca lepiej zarządzać rachunkami za energię.