Autor: Emilia Pachucka | Data: 23 Września 2020
Spotkanie robocze w Kownie23 października odbyło się spotkanie zespołów roboczych z Ełku i Kowna w ramach wspólnie realizowanego projektu „Transgraniczny Obszar Turystyczny w mieście Ełk i Kowno”.
W spotkaniu wzięły udział zespoły robocze z Urzędu Miasta Ełku (2 osoby) oraz z Urzędu Miasta i Instytucji Turystyczno – Promocyjnej z Kowna (3 osoby). Celem spotkania było omówienie wspólnych strategii i terminów realizacji działań promocyjnych obu miast wynikających z realizacji projektu pn. „Transgraniczny Obszar Turystyczny w mieście Ełk i Kowno”.

W ramach podejmowanych działań opracowany zostanie m.in.  wspólny Szlak dziedzictwa (w ramach którego powstaną mapy, nagrania audio oraz aplikacja mobilna). Odbędą się również dwa szkolenia dla przewodników turystycznych w Ełku i Kowna. Do współpracy, w ramach promocji miast  zaproszeni będą także blogersi turystyczni, którzy w różnych terminach odwiedzą oba miasta. W prasie o zasięgu ogólnokrajowym w Ełku i Kownie ukażą się artykuły promocyjne na temat atrakcji turystycznych, kulturalnych i historycznych w obu miastach. W ramach projektu planowany jest również wspólny udział mieszkańców Ełku i Kowna w festiwalach: „Tęcza” oraz „Hansa”. 


Z kolei z działań inwestycyjnych w Ełku powstanie wieża widokowa usytuowana w parku na os. Bogdanowicza. Natomiast w Kownie zostanie wybudowany amfiteatr.

Działania realizowane będą końca 2020 r.

Wartość działań realizowanych w mieście Ełku to kwota ponad 1,7 mln zł, z czego dofinansowanie stanowi ponad 1,4 mln zł.

Ogólna wartość projektu dla miast Ełk i Kowno to kwota ponad 2,9 mln zł.

Projekt „Transgraniczny Obszar Turystyczny w mieście Ełk i Kowno” dofinansowany jest z programu Interreg VA Litwa – Polska.