Spotkanie grupy ds. Polityki Parkingowej z wykonawcami prac nad dokumentem „Polityka Parkingowa miasta Ełku”

Autor: Patrycja Łapińska | Data: 22 Września 2020
Spotkanie grupy ds. Polityki Parkingowej z wykonawcami prac nad dokumentem „Polityka Parkingowa miasta Ełku”


W związku z rozpoczęciem prac nad dokumentem „Polityka Parkingowa miasta Ełku” 23 października br. odbyło się trzecie spotkanie Grupy ds. Polityki Parkingowej pracującej w ramach projektu „Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Ełku”. Uczestniczyli w nim przedstawiciele różnych wydziałów Urzędu Miasta Ełku, Straży Miejskiej, Komendy Powiatowej Policji i organizacji społecznych. Celem spotkania była dyskusja nad organizacją prac nad dokumentem, który ma być zarówno inwentaryzacją miejsc parkingowych na terenie całego miasta, jak i  badaniem możliwych do zastosowania w Ełku rozwiązań, które pomogłyby zwiększyć rotację pojazdów na parkingach i pomogły zmniejszyć problemy z parkowaniem.

Firma, z którą została podpisana umowa na wykonanie dokumentu rozpoczęła  prace diagnostyczne, które polegają na badaniu zajętości parkingów w każdej części miasta wraz z inwentaryzacją miejsc do parkowania. Badania prowadzone są za pomocą dronów i samochodu z kamerą 360 stopni. Na tym etapie przeprowadzane także są konsultacje społeczne w postaci spacerów badawczych, które posłużą do zidentyfikowania miejsc, gdzie występują szczególne problemy z parkowaniem. Poszukiwane będą również sposoby na rozwiązanie tych problemów. Projekt dokumentu zostanie poddany  szerokim konsultacjom społecznym.