Autor: Patrycja Łapińska | Data: 23 Września 2020
Spotkanie Open Space w Ełku

W zeszły wtorek, 3 grudnia, odbyło się spotkanie konsultacyjne Open Space z mieszkańcami Ełku w ramach procesu opracowywania polityki parkingowej Ełku. To kolejny etap konsultacji społecznych w ramach projektu „Smart Parking – zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Ełku” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 i budżetu państwa w ramach konkursu dotacji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pn. „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”. 

Celem spotkania było zebranie uwag dotyczących spraw związanych z parkowaniem oraz poznania potrzeb i pomysłów na uporządkowanie parkowania w mieście. Obecne podczas konsultacji osoby mogły podzielić się opinią na temat potrzebnych zmian i przekazać komentarz dotyczący dotychczasowych działań mających na celu poprawę komunikacji w naszym mieście.

Spotkanie prowadzone było w formule Open Space. Udział w nim wzięło kilkadziesiąt osób, w tym m.in. urzędnicy, radni miejscy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji społecznych i aktywni mieszkańcy miasta.

Uczestnicy zostali podzieleni na grupy, w których dyskutowali nad problemami z parkowaniem na określonych obszarach miasta i pomysłami na ich rozwiązanie. Zgłoszone propozycje rozwiązań to m.in.:

·        strefy płatnego parkowania,

·        budowa wielopoziomowych parkingów,

·        nakaz w planach miejscowych realizacji przez deweloperów min. 30% miejsc ogólnodostępnych,

·        bezpłatna komunikacja miejska dla dzieci,

·        rozbudowa ścieżek rowerowych i ich łączenie,

·        zakaz parkowania pojazdów ciężarowych na osiedlach mieszkaniowych.

Wszystkie opinie zostaną zebrane w opracowywanym dokumencie i przedłożone do wglądu w kolejnym etapie konsultacji społecznych.

Głos mieszkańców Ełku to realny wpływ na kształtowanie przestrzeni naszego miasta, dlatego zachęcamy do brania aktywnego udziału w konsultacjach społecznych.

Ankieta

W ramach realizacji projektu Smart Parking, Urząd Miasta zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej kwestii parkowania w Ełku. Bardzo ważnego tematu dla nas wszystkich, zarówno użytkowników samochodów, innych środków komunikacji jak i pieszych. Jej celem jest poznanie oczekiwań i opinii mieszkańców, które zostaną wykorzystane podczas prac nad nową Polityką Parkingową Ełku.

Ankieta znajduje się pod linkiem: https://link.do/ankietaelk