Koniec prac na liniach komunikacji miejskiej nr 3 i 5

Data: 20 Września 2020
Koniec prac na liniach komunikacji miejskiej nr 3 i 5

Zakończyła się realizacja projektu „Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku – I etap” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Celem projektu była poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełk, a tym samym zwiększenie liczby mieszkańców, którzy zrezygnują z poruszania się samochodem po mieście i gminie Ełk na rzecz transportu publicznego, rowerowego czy pieszego.

Dzięki realizacji inwestycji poprawiło się bezpieczeństwo, płynność ruchu i funkcjonowanie komunikacji autobusowej.

Zakres projektu obejmował:

- przebudowę odcinka ulicy Bora-Komorowskiego,

- przebudowę przystanków autobusowych linii nr 3 i 5 (wymieniono wiaty przystankowe, część z nich została wyposażona w kamery monitoringu oraz przycisk bezpieczeństwa alarmowego SOS),

- budowę zatoki autobusowej przy ulicy Armii Krajowej,

- budowę ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Armii Krajowej na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Dąbrowskiego

- modernizację oświetlenia ulicznego przy ul. Sikorskiego, Armii Krajowej, Suwalskiej i Przemysłowej,

- budowę nowej ścieżki rowerowej z masy bitumicznej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Zamkowej.

 

Całkowita wartość projektu to 9 492 676,76 zł

Wartość dofinansowania wynosi 7 898 219,35 zł w tym:

- współfinansowanie UE wynosi 6 969 017,07 zł

- współfinansowanie z budżetu państwa wynosi 929 202,28 zł

Wkład własny Miasta to 1 594 457,41 zł