Raport z konsultacji społecznych dotyczących przygotowania polityki parkingowej miasta Ełku Etap I

Autor: Patrycja Łapińska | Data: 19 Września 2020
Raport z konsultacji społecznych dotyczących przygotowania polityki parkingowej miasta Ełku Etap I

W okresie od 21 października do 31 grudnia 2019 r. trwały konsultacje społeczne dotyczące przygotowania polityki parkingowej miasta Ełku w ramach projektu „Smart Parking – zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Ełku” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 i budżetu państwa w ramach konkursu dotacji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pn. „HUMAN SMART CITIES

Celem konsultacji społecznych było zidentyfikowanie miejsc na terenie miasta Ełku, w których występują problemy z parkowaniem, poznanie potrzeb i pomysłów mieszkańców miasta na usprawnienie parkowania w danym miejscu oraz zwiększenie dostępności miejsc parkingowych. Konsultacje społeczne były elementem prac nad opracowaniem polityki parkingowej miasta Ełku. W konsultacjach mogli  wziąć udział wszyscy mieszkańcy Ełku oraz instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy i inne podmioty z terenu miasta.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem podsumowującym proces konsultacji.

 http://www.elk.pl/files/multimedia/files/855c9bcd31f906e0381b42b63d6fa74f.pdf